Upper Parts Kit

OEM P940SC FULL SIZE Rail Kit + Lower / Upper / Parts Kit for the G17

OEM P940SC FULL SIZE Rail Kit + Lower / Upper / Parts Kit for the G17

OEM P940SC FULL SIZE Rail Kit + Lower / Upper / Parts Kit for the G17

Glock 17 Complete Upper Parts Kit for G17. Glock 17 Complete Lower Parts Kit for G17.


OEM P940SC FULL SIZE Rail Kit + Lower / Upper / Parts Kit for the G17